Enovarådgivning

Rådgivning om energitiltak

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din?

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din. Rådgiveren vil kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken. Planen gjør det enklere å vurdere hvilke energitiltak du skal gjennomføre. Vi støtter en rekke av tiltakene som energirådgiveren vil anbefale.  Du kan også få støtte til energirådgivning i din fritidsbolig. 

Oppgradering av bygningskroppen

Du får inntil 150.000 kroner i støtte når du oppgraderer bygningskroppen på huset ditt. Støtte til oppgradering av bygningskroppen er for deg som tenker helhet når du oppusser og inkluderer omfattende energitiltak i oppgraderingen. Tiltaket innebærer en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. En slik oppgradering vil redusere varmetapet betydelig og dermed bidra til lavere energibruk og reduserte kostnader. Med på kjøpet får du et lunere inneklima.

Oppgradering av bygningskroppen egner seg godt for deg som:

 • Skal i gang med en større endring av boligen.
 • Skal gjøre noe med for eksempel tak, kledning eller vinduer.
 • Har anledning til å bedre boligens energistandard. 
 • Har en bolig fra 80-tallet eller eldre. 
 • Ønsker å oppgradere boligen til dagens byggestandard eller høyere. 
 • Ønsker et godt inneklima og lavere energiutgifter.
 • Ønsker en moderne og funksjonell bolig som krever mindre vedlikehold.
 • Du kan også få støtte til oppgradering av bygningskroppen i din fritidsbolig. 

Du kan få tilbake inntil 150.000 kroner når du oppgraderer bygningskroppen. Støttebeløpet er avhengig av hvilket nivå du oppgraderer til: 

 • 150 000 kr når du oppgraderer til energinivå 1 (tilnærmet passivhusnivå)
 • 125 000 kr når du oppgraderer til energinivå 2 (tilnærmet lavenerginivå)
 • 100 000 kr når du oppgraderer til energinivå 3 (tilnærmet TEK10)

Så mye kan du spare

Boligens utforming, tilstanden før oppgraderingen og hvor omfattende energitiltakene er, avgjør hvor mye du vil spare. 

For et hus fra 1970 på 160 m2 med en strømpris på 1 kr/kWh er sparepotensialet:

Slik får du støtte

Før prosjektet settes i gang må en kvalifisert fagperson lage en energiplan som viser boligens tilstand. Energiplanen må også vise hvilke energitiltak som skal forbedre energistandarden. Enova gir støtte hvis en slik tiltaksplan lages før oppgraderingen starter. Med en tiltaksplan vil du vite hva som må utføres for å få tilskudd. Planen kan også brukes som underlag når du eventuelt skal legge ut anbud.

Når oppgraderingen er gjennomført og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved all relevant dokumentasjon: 

 • Energiattest fra Energimerkesystemet utført av kvalifisert energirådgiver. 
 • Attesten viser hvilket energimerket på boligen etter oppgradering.
 • Energiberegning utført av kvalifisert energirådgiver. Energiberegningen viser om den gjennomførte oppgraderingen kan gi støtte fra Enova. 
 • Kostnadsoppstilling med fakturaer som dokumenterer kostnadene, og som viser at det er brukt kvalifiserte håndverkere.  

Merk at oppgraderingen må ha vært gjennomført i løpet av de siste 20 måneder. Hvis det ikke er det, vil du ikke ha rett til støtte. Jobben må være gjennomført av kvalifisert entreprenør eller byggefirma i henhold til Enova sine krav. Se kriteriene. 

Portrettbilde av Stian i Byggpartner Bergen
Stian-André Horn
Avdelingssjef Borettslag
+47 407 48 600

Ønsker du Enovarådgivning?

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på i forhold til Enovarådgivning. Jeg har mange års erfaring med både store og små prosjekter og hjelper deg gjerne.