Borettslag og næringsbygg

Borettslag, sameie og næringsbygg

Byens borettslag og sameier kan ha mange ulike fremtidsplaner om rehabilitering og oppgraderinger. Det kan være snakk om nye fasader, oppgradering av tak, nye dører og vinduer eller generell modernisering og rehabilitering.

Driftsavtaler og Vedlikehold

Vedlikehold forlenger byggets brukstid

Vedlikehold er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på en bygning. Tekniske installasjoner må opprettholdes på et fastsatt nivå for å sikre at bygningen som helhet fungerer etter sin hensikt, innenfor en gitt brukstid.

Driftsavtaler for avlastning av styret

Styrearbeid kan være ekstremt tidkrevende. Mange opplever at det blir som en fulltidsstilling i tillegg til av normal arbeidstid, og det er slettes ikke merkelig: det å drifte et borettslag/sameie har nemlig mange likhetstrekk ved å styre en bedrift.

Styret skal sørge for drift og vedlikehold av borettslag/sameier, opprettholdde den daglige driften og samtidig ivareta de økonomiske forpliktelsene.

Vi kan hjelpe dere med å utarbeide en taktisk og målrettet plan slik at hverdagen til styret blir så effektiv så mulig. Vi bidrar også med vedlikeholds- og driftspakker basert på deres behov.

Utarbeidelse av vedlikeholdsplan

Forsømmelse av vedlikehold kan føre til store og uforutsigbare utgifter. Det er derfor viktig å lage vedlikeholdsplaner som følger byggets utvikling, bruksendringer og slitasje.

Langsiktig planlegging av drift og vedlikehold bidrar til lengre levetid for bygget/anlegget og fører til mer forutsigbare vedlikeholdskostnader.

Vedlikeholdsplaner bør ha en tidshorisont på to, fem og ti år. Vedlikeholdsplanen må gjennomgås av eier/styret årlig for å planlegge hvilke oppgaver som bør prioriteres iht byggets behov. Dette gjelder både faste oppgaver, planlagte større oppgaver og eventuelle hastetiltak.

Lovpålagt vedlikehold med styret som ansvarlig

Ifølge lovverket (sameieloven og borettslagloven) er det styret i boligselskapet som er ansvarlig for å holde bygningene forsvarlig vedlikeholdt. Lovverket legger imidlertid ingen føringer på hva «forsvarlig vedlikehold» er.

Vår erfaring tilsier at vedlikehold som er basert på en helhetlig og langsiktig tankegang, knyttet opp til den økonomiske virkeligheten, er et langt skritt i riktig retning for å sikre en forsvarlig vedlikeholdt bygningsmasse.

Vi leverer følgende tjenester:

Denne avdelingen skal være heldekkende iht til hverdagsbehovet til Borettslag og næringsbygg slik at Byggherren/styre kun har en aktør og forholde seg til.

Profesjonell prosjektstyring for en god og trygg prosess

byggmester-borettslag-bergen

Eiendomsforvaltning

Hva er eiendomsforvaltning og teknisk forvaltning?

Eiendomsforvaltning og teknisk forvaltning inkluderer alt som har med drift og vedlikehold av eiendommen å gjøre, både på innsiden og utsiden av bygningen. Som en del av vår leveranse bistår vi gjerne våre kunder med vedlikeholdsstrategier og planer for hele bygningens livssyklus.

Frigjør tid ved å leie inn proffe fagfolk

Ved å leie inn fagfolk med rett kompetanse, kan du fokusere på din kjernevirksomhet i stedet for å ta deg av byggets vedlikehold. ByggPartner Bergen tilbyr en rekke tjenester rettet mot forvaltning av eiendom.

Mesteparten av drifts- og vedlikeholdsarbeidet skjer med vårt eget personale. Dette gir god kunnskap om de eiendommene vi forvalter og bidrar til rask reaksjonstid når feil skal rettes.

Vi har gode samarbeidspartnere for all teknisk drift slik at du som kunde kun trenger å forholde deg til én aktør.

Byggeledelse

Lei en byggeleder:

En byggeleder tar administrative oppgaver med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører.

Prosjektledelse

Lei en prosjektleder:

Oppgavene til en prosjektleder er å ivareta oppdragsgivers og prosjektets interesser. Prosjektlederen er også prosjektets øverste administrative leder ut mot alle andre engasjerte aktører i prosjektet.

Andre oppdrag vi også utfører:

Trenger du å etterisolere yttervegger, skifte vinduer og dører eller oppgradere garasjeanlegget, kan vi hjelpe deg. Vi oppfører også nye boder.

Vi har god kompetanse på å sette inn balansert ventilasjon i leiligheter og utfører all nødvendig bygningsmessige arbeid relatert til dette. 

Skal du ha nye trappeganger eller inngangsdører som inkluderer tekniske installasjoner som f.eks. kortlesere/koder, fikser vi det også.

Ansattfoto av Øystein Hindenes i Byggpartner Bergen
Øystein Hindenes
Avd. leder Borrettslag/Prosjektleder
+47 48 17 90 97

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på i forhold til borettslag, sameie eller næringsbygg.

Jeg har mange års erfaring med både store og små prosjekter.